EBT

Az Erdőbarát Termék védjegy azon termékek elismerése, amelyek előállításuk és felhasználásuk során nem szennyezik az Erdőt, annak növény és állatvilágára nincsenek káros hatással. Az Erdőbarát Termék elismerés célja, hogy mindazok, akik termékeiket az erdei életközösségek védelme mellett hozzák létre, elismerésben részesüljenek és egyúttal a megkülönböztető logó használatával felhívjuk a vásárlók figyelmét ezekre a termékekre.

Az elismerést az a termék kaphatja meg:

– amelynek alapanyaga fenntartható gazdálkodásból származik, a növényi, illetve az állati alapanyagok nem származhatnak olyan területről, ahol az Erdőt a gazdálkodás érdekében irtották ki.

– FSC minősítéssel rendelkezik

– pálmaolajat nem tartalmaz

– előállítása során törekszik az újrahasznosított anyagok használatára

– csomagolása részben, vagy teljes egészében újrahasznosított anyagok felhasználásával került előállításra

– csomagolása fenntartható erdőgazdálkodásból származó alapanyagokat tartalmaz

– előállítása során keletkező szennyező anyagokat nem bocsátották a természetbe, azok semlegesítéséről gondoskodnak

– a termék előállítása során keletkezett hulladékok újrahasznosításáról gondoskodtak

– állatokon nem tesztelték annak bármely összetevőjét

– az előállítást végző ipari létesítmény részben, vagy egészében megújuló energiaforrásokra támaszkodik

– felesleget nem termel, az igényeknek megfelelő mennyiségben állítja elő termékét

– természetkárosítás vétsége miatt az elmúlt 5 évben jogerős elmarasztalásban nem részesült

– az előállítás minden mozzanatában törekszik az energia- és erőforrás takarékos megoldásokra

– az előállítására vonatkozó hatályos magyar, illetve EU jogszabályokat folyamatosan betartják az előállítás, szállítás, forgalmazás és egyéb, termékkel kapcsolatos műveletek során.

Az Erdőbarát Termék elismerés odaítélése kérelem alapján indul. A kérelmet írásban az Erdőmentők postai címére kell benyújtani, a termék adatlap és minta egyidejű beküldése mellett. A kérelem elbírálására a benyújtást követő 30 napon belül kerül sor. A címet az odaítéléstől számított három évig használhatja a gyártó az adott termék esetében. Három év után újabb egyszerűsített kérelemmel a címhasználat meghosszabbítható. A kérelem az Alapítvány bármely elérhetőségén igényelhető.

Az elismerésben részesült vállalja, hogy termékén elhelyezi az Erdőbarát Termék elismerés logóját. Az Alapítvány a logó grafikai fájlját az elismert rendelkezésére bocsátja. A logót az elismert a felhasználás során nem módosíthatja, torzíthatja.

Az Erdőmentők Alapítvány fenntartja a jogot, hogy a terméket ez idő alatt ellenőrizze és meg nem felelés esetén a címet visszavonja. Az elismert az ellenőrzést nem akadályozhatja, köteles abban együttműködni. Az elismert hozzájárul ahhoz, hogy nyertes termékét és annak leírását az erdomentok.hu oldalon feltüntethesse, a kérelemben szereplő adatokat az Alapítvány nyilvántarthassa. Az elismert vállalja, hogy a kérelemben szereplő bármely adatban változás lép fel azt 15 napon belül írásban jelzi az Alapítvány részére.

Az Alapítvány vállalja, hogy az elismert termékeket mind az írott, mind az internetes médiában bemutatja,  honlapján bemutatkozási felületet biztosít az előállító és elismert terméke részére.

A tanúsítvánnyal rendelkező termékek listája az alábbi kereső alkalmazásban érhető el:

ERDŐBARÁT TERMÉK KERESŐ