A pályázata célja: olyan interaktív walk & talk módszerre épülő erdei természetvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztő foglalkozás, mintaprogram kidolgozása, amely az általános iskola felsős tagozatú gyerekek számára nyújt játékos interaktív élményt, miközben a természetről, az erdőről, az abban élő növényekről és állatokról tanulnak. A pályázónak nem csak a foglalkozás mikéntjére kell javaslatot kidolgoznia, hanem az ott alkalmazott eszközökre is. Kiemelten fontos, hogy ezek az eszközök a fenntarthatóság elvéhez mindenképpen illeszkedjenek. A foglalkozás célja, hogy a gyerekek környezettudatos szemléletének, magatartásának, életvitelének kialakulását segítse, erdei természetvédelemmel kapcsolatos ismeretanyaguk elmélyítése révén.

Az aktív nevelési program kitalálása és megvalósítása mellett a cél egy olyan szakmai kézikönyv elkészítése is, amely a program és módszer elsajátítását teszi lehetővé más pedagógusok, foglalkozásvezetők számára. A pályázóknak a mintaprogram leírása mellett ennek tervezetét is be kell nyújtania a pályázattal egy időben.

Pályázók köre: egyetemi, vagy főiskolai tanulmányt folytató hallgatók 3 fős csoportjai

Pályázat benyújtási határideje: 2018. április 1.

Pályázat benyújtásának módja:

 – hiánytalanul kitöltött és határidőre benyújtott pályázati adatlap, amely az oldal alján tölthető le,

– egy minimum 5, maximum 10 oldalas, pdf formátumú projektbemutató leírás,

– a szakmai kézikönyv tervezete

 – az anyagokat, melyek teljes terjedelme nem haladhatja meg az 5 MB-ot, a palyazat@erdomentok.hu címre várjuk.

 A pályázat elbírálása, a nyertesek kiválasztása: egyfordulós, zárt kiválasztás. A beküldött pályázati anyagot egy független bizottság értékeli.

Az értékelés során többek között a szakmai program kidolgozottságát, a foglalkozáshoz felhasználandó anyagok fenntarthatósághoz való illeszkedését, a foglalkozás újdonságszerűségét, innovatív voltát pontozza a szakmai zsűri.

Díjazás:

– A nyertes csapat szakmai tanulmányút keretében három napot tölthet Európa egyik utolsó őserdejének (Badinsky prales) közvetlen szomszédságában. Itt lehetőségük nyílik a Szlovákia legrégebbi védett területei közé tartozó kárpáti erdők maradványát megcsodálni.

– A megjelenő kézikönyvben a nyertesek szerzőként való feltüntetése.

Fontos tudnivaló: A nyertes pályázó csapatnak vállalnia kell, hogy az Erdőmentők Alapítvány szervezésében mintaprogramjukat megvalósítják, bemutatják, valamint határidőre elkészítik a kézikönyvet.


PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE