Az Erdőmentők nem csak lakossági bejelentések és hivatalos felkérések alapján végzik tevékenységüket, hanem saját erejükből is szolgálatot teljesítenek az anomáliák felderítése és kezelése céljából, valamint az egyes erdő- és vadvédelmi feladatok ellátására.

Mit csinálnak járőreink?

– Folyamatosan regisztrálják a segítségre szoruló területeket.

– Takarmányozási feladatokat látnak el a téli időszakban.

– Keresik a természetkárosítók, az orvvadászok, az illegális fakitermelők, valamint a vadcsempészek nyomait, majd a szabálytalanságok észlelésekor bizonyító erejű dokumentációt készítenek, vagy akár sürgős esetben önállóan felveszik a kapcsolatot a megfelelő hatósági szervekkel, azonnali beavatkozás kezdeményezése céljából.

– Részt vesznek kutatási projektek felméréseiben pl. vad- és növényszámlálás, ültetési sikeresség mérése, monitoring stb.

– Mintákat gyűjtenek a környezetkárosítások pontosabb meghatározása érdekében.

– Közvetlenül beavatkoznak halasztást nem tűrő esetekben, pl. balesetveszélyesen dőlt fa, csapdák, vagy bajbajutott állat észlelése.

Kiből lehet vadvilágvédelmi járőr?

Bárkiből, aki jelentkezik a szolgálati-központnál a “Kapcsolat” menüpont megfelelő elérhetőségén, vagy akár közvetlenül a “Szolgálati részvételi szándék bejelentése” link segítségével.

Minden járőr felkészítés után mehet csak a terepre.

Mik az elvárások a járőrökkel szemben?

Azon túlmenően, hogy a szolgálati szabályzat maradéktalan betartását várjuk minden egyes járőrtől, nincsenek irreális elvárásaink. Mindenki a szabadidejét áldozza a szolgálatvállalásokra, így természetesen nem írhatunk elő kötelező időpontokat. Ha valaki szolgálatra jelentkezik, az meg kell hogy adjon helyszíneket és időpontokat, amelyet képes végiglátogatni. A feladat nem jelent különösebb megerőltetést, az egész egyfajta nyitott szemmel történő kirándulás, aminek még haszna is van az élővilágra nézve.

Az alábbi oldalakon elérhetők a szolgálattal kapcsolatos adminisztratív teendők:

Szolgálati részvételi szándék bejelentése

Jelentkezés szolgálatra (azoknak, akik már a fenti pontban jelentkeztek)

Szolgálati jelentés leadása (szolgálat után)

Szolgálati adatok lekérdezése