A szolgálat napja

  A szolgálat kezdete (óra, perc)

  A szolgálat Vége (óra, perc)

  Járőrlétszám

  A szolgálat résztvevői és e-mail címük

  Bejárt terület

  Mérete (km)

  Észlelt problémák száma

  Észlelt problémák leírása

  Elvégzett tevékenységek száma

  Elvégzett tevékenységek leírása

  Megjegyzés

  A csatolandó dokumentumok listája (fotók, egyebek), melyeket elküldök a szolgalat@erdomentok.hu címre.