Kérjük, hogy ne feledkezzen meg adója 1%-nak felajánlásáról!

Támogassa idén is az Erdőmentők Alapítvány munkáját! Ami Önnek csupán 1%, az Erdőnek hatalmas segítség.

1%EM3

2019-ban május 20-ig van lehetősége az adózónak, hogy rendelkezhet adója 1%-val, az alábbi módokon:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomtatványkitöltő programján keresztül, amelyet az alábbi linken keresztül tud elérni és letölteni:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/18EGYSZA.html

A „18EGYSZA” jelű formanyomtatványra kell az Alapítvány adószámát beírni. A 18EGYSZA jelű formanyomtatvány a NAV honlapján közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal kell kitölteni.

Amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton továbbíthatja a kitöltött „18EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére.

Amennyiben papír alapon szeretné rendelkezését benyújtani a NAV felé, akkor a kitöltött formanyomtatvány kinyomtatható, és azt kell lezárt, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a megadott határidőig.

A NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni az 1%-ról.

Ezt az alábbi linken keresztül teheti meg:

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben nem Ön, hanem a NAV készíti el személyijövedelemadó-bevallási tervezetét, Önnek külön nyilatkoznia kell, hogy kinek szeretné felajánlani adója 1%-át, amelyet az ügyfélkapun keresztül tud megtenni.

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújthatja be:

a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy a 2019. május 20-i határidő jogvesztő. Ha ezt követően rendelkezik személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen lesz.

Alapítványunk adószáma: 18598391-1-41

Minden felajánlást hálásan köszönünk, amivel lehetővé teszik, hogy az  Erdőért és annak lakóiért dolgozhassunk!