ezt elemezd!

Mert az tanulható könnyedén, ami kézzel fogható…

Egy éves előkészítést követően 2017 őszén indítottuk útjára az azóta is sikeresen működő Ezt Elemezd Programunkat a Merck Kft. támogatásával, amely egyedi módon ötvözi az oktatást a kutatással és a klímaváltozás elleni küzdelemmel. Egyrészt olcsó és átlagos iskolai körülmények között is elvégezhető mérésekkel megfoghatóvá teszi a kémia és biológia ismereteit, hozzákötve őket a Természet szükségleteihez, valamint a természetvédelem valóságához.

Másrészt a pedagógusok továbbképzését kiegészítő monitoring programunk megvalósításával, amely olyan hasznos adatokat produkálhatunk, melyek hozzásegítenek az ökológiai változások megértéséhez és figyelmeztetnek, ha baj közeleg és amelynek kialakításával a lehető legszélesebb területen teszi lehetővé a környezet állapotának alapvető nyomon követését.

A monitoring adatbázisba való hiteles adatbeküldés online felületen lehetséges, a www.erdomentok.hu/eztelemezdmonitoring oldalon, ahol a pedagógus a személyes kódjával azonosítja magát, melyet a továbbképzésen kap meg. Az adatok kiértékelése folyamatos, és rendszeres tájékoztatást, valamint betekintési lehetőséget biztosítunk a pedagógusok számára.

Fontos szempontunk a program megvalósítása során, hogy a diákok munkájának valódi célt adjon és a természetvédelem számára is fontos adatokat produkáljon. A program első állomása Budapest IV. kerülete volt, ahol a legelkötelezettebb pedagógusok továbbképzését tartottuk, hiszen rajtuk múlik majd a diákok bevonása a kutatómunkába. A második lépcsőfok a teljes főváros lesz, majd a program kiterjesztése az egész országra.

A programmal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén örömmel állunk rendelkezésre az eztelemezd@erdomentok.hu címen.

Az ezt elemezd! program célja kettős:

  • egyrészt standardként kíván szolgálni a szakköri, vagy tanórai keretek közt végezhető, alacsony költségvetésű talaj- és vízvizsgálati módszerekhez, 
  • másrészt hosszú távon egy olyan monitoring rendszer kiépítésének alapja, melyben a megfigyelés alá vont területek állapotváltozása fiatalok bevonásával követhető.

A programot három jelszó jellemzi:

  • egyszerűség (a mérések egyszerűek, könnyen érthetőek és nem eszközigényesek),
  • indokoltság (minden mérésnek jól érthető célja van a Természet szemszögéből),
  • önállóság (a módszertan arra épül, hogy a logika szabályait követve a tanulók a mérési sor utolsó elemeit már csupán felügyelettel, de önállóan is kivitelezni legyenek képesek.)

Kötelezettségvállalás:

A résztvevő pedagógusnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a következő három év során a méréseket legalább egy – az Erdőmentők Alapítvánnyal egyeztetett, ám az oktatási intézményhez közeli – területen, gyermekek bevonásával, évente két alkalommal elvégzi, valamint erről az alapítvány által biztosított online felületen beszámol, a résztvevő diákok és a mérési eredmények megjelölésével.

Online adatfeltöltés a monitoring adatbázisba: erdomentok.hu/eztelemezdmonitoring/

A programunk támogatója a